Wat kunt u van de organisatie verwachten en wat verwachten wij van u

De organisatie van de Strand6Daagse, een recreatieve wandel-kampeer vakantie, verzorgt voor u het vervoer van uw bagage naar de volgende camping, ’s morgens thee, koffie, ontbijt– en lunchpakket inclusief fris, routebeschrijving en verdere versnaperingen zoals fruit enof koek. ’s Middags thee en ’s avonds een warme Hollandse maaltijd en koffie/thee na. Er wordt door de organisatie rekening gehouden met vegetariërs. De organisatie zal de inrichting van de campings verzorgen en zorg dragen voor voldoende toiletgelegenheden. De organisatie is puur ter ondersteuning van uw, naar eigen inzicht te ondernemen, wandel-kampeer vakantie. De route voert over openbare of voor u, de wandelaar, opengestelde paden en wegen. Uw deelname is op eigen risico. U kunt aan het feit dat er een route naar de volgend e camping door de organisatie wordt aangegeven geen rechten ontlenen. U wandelt over openbare paden en wegen en bent dus gehouden aan de regels van de Wegenverkeerwet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

U kunt van de vele faciliteiten langs het strand gebruik maken en naar eigen inzicht recreëren en wandelen. Indien u fysiek niet meer in staat bent om de wandeling te vervolgen en de Strand6Daagse tot een goed einde te brengen is de organisatie tijdens de week bereikbaar om u eventueel bij een paviljoen op te halen. Maakt u gebruik van deze faciliteit dan gaan wij ervan uit dat u stopt met de Strand6Daagse! Advies van overheidsinstanties en organisatie dienen te allen tijde stipt en direct te worden opgevolgd. Eén en ander ter bevordering van een juist en correct verloop van de Strand6Daagse.

Tot 1 juli van ieder kunt u zonder opgave van reden uw deelname annuleren. Annuleringen accepteren wij alleen als ze schriftelijk zijn ingediend en zijn ondertekend door degene die bij inschrijving voor de deelnemerskaarten heeft getekend. Annuleert u voor 1 juli (datum ontvangst door de organisatie), dan restitueren wij 80% van het door u betaalde inschrijfgeld.

Wij adviseren u om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze kan uitkomst bieden als u bijvoorbeeld na onze annuleringsperiode onverhoopt toch de Strand6Daagse moet afzeggen. Daarnaast is het ten zeerste aan te raden een Reisverzekering af te sluiten ter bescherming van uw bagage en spullen welke u meeneemt tijdens het wandelen langs het strand.

De organisatie van de Strand6Daagse erkend geen aansprakelijkheid voor enige gezondheidsproblemen welke zich openbaren tijdens, voor, of na, de wandel-kampeer vakantie. Wordt u in het jaar van de Strand6Daagse 70 of bent u dat inmiddels, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw huisarts te raadplegen en te vragen of u de goede gezondheid geniet om mee te doen aan de Strand6Daagse. De organisatie houdt zich het recht voor om naar een gezondheidsverklaring te vragen. Bent u 70 en ontvangt u een schriftelijk negatief advies van uw huisarts, dan heeft u tot 5 dagen voor het begin van de Strand6Daagse recht op een gehele vergoeding van uw inschrijfgeld. Eén en ander uiteraard na overleg van een doktersverklaring.

Indien op advies van overheden of door andersoortige omstandigheden welke buiten de invloedssfeer van de organisatie liggen, de Strand6Daagse niet kan of mag doorgaan, zal de organisatie op de volgende wijze uw inschrijfgeld restitueren. Rekening houdend met de minimale inhouding van € 15,00 per persoon voor kosten van administratie en voorbereiding zullen wij tot 1 juli minimaal 80% restitueren. Vanaf 1 juli tot op de laatste zondag voor de start van de Strand6Daagse minimaal 70%. U behoudt dan wel het exclusieve recht om het opvolgende jaar mee te doen tegen een gereduceerd tarief op de het inschrijfgeld van het opvolgende jaar.

Indien op advies van overheden of door andersoortige omstandigheden welke buiten de invloedssfeer van de organisatie liggen (i.v.m. de crisis), de Strand6Daagse met minder, een beperkt aantal wandelaars van start mag gaan, zullen wij het Lifo systeem hanteren (last in, first out).

Mocht de temperatuur op het strand of dijk de 31 graden Celsius te boven gaan, zullen wij één of meerdere van de volgende maatregelen voor u verzorgen waarvan u gebruik mag maken; – vroegere starttijd; – afgelasting van het geheel of een deel van de af te leggen afstand. Eén en ander zal in overleg gaan met plaatselijke overheden. Het is nimmer toegestaan om het strand of dijk te betreden tijdens onweer. Ter bevordering van de goede orde behouden wij het recht voor een ieder voor of tijdens de Strand6Daagse uit te sluiten van deelname.

U doet mee aan een recreatieve wandel-kampeer vakantie. De organisatie stelt geen eisen aan het afleggen van de te wandelen dag afstand voor wat betreft de wijze en het tijdsbestek waarin u dit doet. Uw kunt de wandeling naar eigen believen en inzicht invullen. U wandelt over openbare paden en wegen en bent dus gehouden aan de regels van de Wegenverkeerwet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De Organisatie Strand6Daagse
Augustus 2022